top of page

Yüksek Elektrik Faturası Nedenleri

Yüksek elektrik tüketimi olan tüketicilerin elektrik fatura maliyetlerinin düşürülebilmesi, akıllı enerji yönetimi ile mümkün hale gelir. Akıllı enerji yönetimi ile buluşan bir tesiste enerji tüketimi izleyerek ölçülebilir hale gelir. Elde edilen veriler ile birçok alanda iyileştirmeler gerçekleştirilir.

Piyasa lisansı alan bir elektrik tüketici, enerji üreticileri kadar enerji piyasalarında söz sahibi olur. Elektrik ve dengesizlik işlemlerini yöneterek yüksek ceza almaktan kurtulur. Doğru tarifeyi kullanıp kullanmadığının analiz edilmemesi, basit ancak sıkça yapılan tüketici hatalarındandır. Aşağıda elektrik tüketicilerinin yaptığı başlıca hatalar özetlenmiştir:


1. Tarife analizi yapılmaması


2. Piyasa katılımcısı olmamak ve dengesizlik yönetimi yapmamak


3. Enerji tüketimini izleyerek analiz etmemek


4. Tüketimin düşük fiyatlı saatlere kaydırılmaması


5. Reaktif enerji cezalarıComments


bottom of page