top of page

Talep Tarafı Katılımı ve İklim Hedefleri

Enerji yoğun endüstriler (çimento, demir-çelik, kimya-petrokimya, petrokimyasal hammadde, şeker, gübre, demir dışı metaller ve diğer sanayi) Türkiye ekonomisi için vazgeçilmezdir. Yüksek karbon yoğunluğu bulunan bu endüstrilerin temiz enerji geçişindeki rolleri ve iklim hedeflerine katkısı çok önemlidir. Bu değişikliğe öncülük etmek için, ileriye dönük hazırlanmış enerji sistemi entegrasyonu stratejisi oluşturmak gerekmektedir.


Enerji yoğun endüstrilerinin temiz enerji geçişindeki rolleri, Talep Tarafı Katılımı uygulamaları ile ortaya çıkarılmaktadır. Şirketler, Talep Tarafı Katılımı ile iklim hedeflerine maliyet etkin bir şekilde katkıda bulunabilir. Talep Tarafı Katılımı aynı zamanda enerji sistemi maliyetlerini düşürmesi, yenilenebilir enerji entegrasyonunu kolaylaştırması ve farklı sektörlerin akıllı entegrasyon ile birleştirilmesi yoluyla yeni iş fırsatlarının kapılarını aralaması ile temiz enerji geçişini kuvvetlendirir.


Endüstrilerin enerji tüketimlerindeki değişikliklerin diğer son kullanıcılarla bir araya getirildiği modern Talep Tarafı Katılımı tekliflerine katılımları hala sınırlıdır.


Endüstriyel Talep Katılımının Gelişmesi Sayesinde;

-Endüstriyel Talep Katılımı’nın para kazandırma yeteneği sayesinde endüstriler elektrik maliyetlerini azaltır. Bu, endüstriyel süreçlerin elektrifikasyonuna ihtiyaç duyan enerji yoğun endüstrileri için Türkiye’yi daha çekici kılacaktır çünkü ithalatı ve üçüncü ülkelerden gelen temel mallara bağımlılığı sınırlamaya katkıda bulunacaktır


-Sistem verimliliği artacak ve arz güvenliği mümkün olan en düşük maliyetler ile korunacaktır. Eğer talep tarafı esnekliği uygun şekilde toplanır ve yönetilirse, endüstriyel Talep Katılımı sayesinde sistem operatörlerine güvenilir kaynaklar sağlanacak ve yoğun şebeke güçlendirme yatırımlarına ihtiyaç duyulmayacaktır


-Endüstriyel yük esnekliğini en iyi şekilde kullanmak, yenilenebilir enerjinin enerji sistemine entegrasyonunu önemli ölçüde kolaylaştıracağı için yerli ve yenilenebilir enerji hedeflerini destekleyecektir


-Türkiye’nin dijital geleceğine ilişkin Stratejiye katkıda bulunmak endüstriyel süreçlerin dijitalleşmesini ve otomasyonunu artıracaktırEnerji Sistemi Entegrasyonu ışığında;

Türkiye sanayilerinin rekabet gücünün artırılması ile Talep Katılımının aktivasyonun ve büyültülmesinin stratejik önemini ilişkilendirmeye ve bu hususa önem göstermeye davet ediyoruz. Talep Katılımı enerji sisteminde yer alan değişken yenilenebilir enerji kaynaklarının düşük maliyetle entegrasyonunu kolaylaştırırken maliyet tasarrufunu mümkün kılmaktadır. Yeni elektrik santrallerinden farklı olarak, endüstriyel Talep Katılımı varlıkları halihazırda mevcuttur ve kapsamlı onay süreçleri, ek ağ genişletmelerine gerek duymazlar.


Endüstriyel Talep Tarafındaki kaynakların tüm elektrik piyasalarına katılımının önündeki engelleri ortadan kaldırmak için Elektrik Piyasası Tasarımını doğru ve zamanında uygulamak için gerekli tüm önlemlerin alınması gerekmektedir. Enerji yoğun endüstriler de dahil olmak üzere tüm enerji tüketicileri, temiz enerji geçişine aktif katılımlarını teşvik etmek için Elektrik Yönetmeliği uygulamasının kalbine konulmalıdır. İhtiyaç ve beklentiler ile uyumlu düzenleyici çerçeveleri şekillendirmek esas olmalıdır.


Elektrik Piyasası Tasarımını uygularken, enerji yoğun endüstrilerin esnek yüklerinin değerlenmesine izin veren başarılı mekanizmalardan öğrenilen dersleri ve ayrıca endüstriyel DR toplayıcılarının desteğini dikkate almalıdır:


1- Enerji yoğun endüstrilerin DR programlarına katılmaları için zorunluluk belirlenmemelidir. Sanayiye dayatılmamalı, ancak ödeme alabilecekleri bir sisteme sağlayacakları gönüllü bir hizmet olarak kalmalı ve kurumsal sürdürülebilirliklerini artırmaya katkıda bulunmalıdır. Her bir endüstriyel alanın kapsamlı bir değerlendirmesi, DR programlarına hangi endüstriyel süreçlerin katılabileceğini söyleyecektir.


2- Endüstriyel üretim ve satış sözleşmeleri DR kapasitelerinin etkinleştirilmesiyle tehlikeye atılmamalıdır. Modern DR programlarına katılmak işletmelerin ana faaliyetlerini bozmamalıdır.

3- Enerji yoğun endüstriler birbirinden büyük ölçüde farklılık gösterir ve herkese uyan tek bir yaklaşım uygulanmamalıdır. Bununla birlikte, Elektrik Piyasası Tasarımının ulusal uygulamasındaki esneklik, son kullanıcıların tüm elektrik piyasalarına katılmasına izin veren yatırımları kapsamalıdır.


4- Endüstriyel proseslerin elektrifikasyonunda ve akıllı sektör entegrasyonunda artış yaşanmasını kolaylaştırmak için endüstriyel DR’nin düzenleyici ve ticari engelleri kaldırılmalıdır.


Endüstriyel DR'nin etkinleştirilmesi, enerji yoğun endüstrilerin, pazar oyuncularının ve tüm enerji sisteminin gerçekten akıllı bir sektör entegrasyonunun tüm avantajlarından yararlanmasını sağlayacak çok önemli bir fırsattır.
Comments


bottom of page