top of page

Talep Tarafı Katılımı Elektrik Kesintileri ve Pahalı Santral Yapımlarını Nasıl Önler?

Değişen teknoloji elektrik kullanma şeklimizi değiştirmeye başladı. Bu değişikliklerde en dikkat çekici olan yöntem ise talep tarafı katılımı programlarıyla elektrik talebi üzerinde kontrol sahibi olabilmemiz.


Elektrik şebekeleri kullanılmaya başlandığından bu yana, elektrik tüketicileri faturalarında sınırlı bir şekilde söz sahibi olabildiler. İhtiyaç duydukları zaman elektriği kullanıp daha sonra bedelini ödediler. Benzer şekilde, enerji sağlayıcıları da toplam elektrik talebi üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildiler. Büyüyen enerji talebini karşılamak için büyük elektrik santralleri inşa etmeye devam ettiler. Yoğun talep saatleri için günlerce beklemede kalan bu santrallerin yarattığı muazzam masraf, elektrik tüketicilerine faturalarında geri döndü. Nadiren kullanılan santralleri ve kabaran faturaları azaltmanın yöntemi ise talep tarafı katılımı oldu.


Talep tarafı katılımı sayesinde bu dinamik değişebilir. Talep Tarafı Katılımı, enerji davranışlarımızda ciddi değişiklikler yapmamıza gerek kalmadan pahalı santral yapım ihtiyacını azaltır, elektrik kesintilerini önler. Nasıl mı?


Kısa bir örnek ile inceleyelim. Ülkenin tamamında yaşanan yarım günlük bir elektrik kesintisi, ülke üretiminin kalbi olan sanayi ve ticarethanelerin ürettiği değeri önemli ölçüde etkilemekte, ülke ekonomisinin GSMH’ında önemli kayıpların yaşanmasına yol açmaktadır. Şebeke yönetimine talep tarafı katılımı eklendiği durumlarda, yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçmek mümkün olmaktadır. Talep tarafı katılımı için katılımcılara ödenecek ücret, üretimin durmasından kaynaklanan maliyetten yaklaşık 2,5 kat daha azdır.


Yine talep tarafı katılımı programlarına katılan katılımcılar sayesinde, yoğun talep zamanları, aşırı hava olayları ya da kesintiler için inşa edilen pahalı santrallere ihtiyaç duyulmamaktadır. Zira ülkelerin ihtiyaç duyduğu yoğun elektrik dönemlerini yönetmek için gerekli kapasite, tüketicilerin enerji kullanımlarını yeniden planlaması ile karşılanabilir. Talep tarafı katılımı kaynakları, enerji santralleri ile dengeleme açısından aynı işlevi sağlayabilmektedir.


Kısa vadede, bu talep tarafı katılımı kaynakları pahalı üretim santralleri inşa etme gerekliliğini azaltarak elektrik maliyetlerini düşürmektedir. Uzun vadede ise elektrik kesintisi, yenilenebilir enerjilerin şebekeye entegrasyonu ve yoğun talep zamanları için gerekli olduğunu düşündüğümüz ek tesislerin yapımından tamamen kaçınmamıza yardımcı olacaktır.


Buna ek olarak Talep tarafı katılımı, enerji piyasasına tüketicilerin de dahil olmasını ve bu piyasalarda daha fazla katılımcının bir arada bulunmasını sağlamasıyla rekabeti ve piyasa serbestliğini kuvvetlendirir. Tüketicilerin de bulunduğu serbest enerji piyasasında oluşacak fiyatlar uzun süreli maliyet avantajı kazandırır.Comments


bottom of page