top of page

Enerji Sistem Esnekliği Nedir?Son on yılda, Türkiye'nin toplam kurulu gücünde yenilenebilir enerji kaynaklarının artan payları nedeniyle enerji sistemlerinin geleneksel yapısı değişim sürecine girdi.


Yenilenebilir enerji üretiminin sisteme getirdiği değişkenlik ve belirsizlikle başa çıkmak, yenilenebilir enerjinin neden olduğu enerji kısıtlamasını önlemek ve tüketicilere her zaman istenen enerjiyi güvenilir bir şekilde sağlamak; şebekedeki her tür esneklik kaynaklarını kullanmak ile mümkün hale gelir. Peki, enerji sistemleri hangi özellikleri sağlarsa esnek kabul edilir?


Puant yükleri ve net puant yükleri karşılayabilecek kapasiteye sahip olmalıdır.


Arz ve talep dengesini daima korumalı, artan veya azalan yük değişimleri esnasında yeterli kapasitenin mevcut olmasını sağlamalı, düşük net yük durumunda dahi çalışma kapasitesi sunmalı ve değişimlere hızlı cevap verebilmelidir.


Yüksek yenilenebilir enerji üretimi veya yüksek talep karşısında düşük yenilenebilir enerji üretimi esnasında dengeleme hizmetini yerine getirebilmek için yeterli depolama kapasitesine (hem elektrik depolama hem de sektör bağlantısı yoluyla ısı ve gaz) sahip olmalıdır.


Arz sıkıntısı veya aşırı üretim dönemlerine yanıt verebilmek için talep tarafını yönetebilmelidir.


Yan hizmetlerin her zaman yeterli bir şekilde tedarik edilmesini sağlayarak enerji sisteminin dengesini bozabilecek olası olayları hafifletme yeteneğini sürdürebilmelidir.


Mevcut esnekliğin piyasa verimsizlikleri nedeniyle engellenmediği iyi tasarlanmış bir piyasa ortamında faaliyet göstermelidir.

Comentarios


bottom of page