top of page

Enerji İzleme YararlarıEnerji giderlerini sabit ve değişmez bir maliyet olarak kabullenmek yaygın bir kanı. Enerji maliyetlerini düşürmek, enerji yönetimi ile mümkündür. Doğru enerji yönetiminin başlangıç noktasını ise enerji izleme oluşturur. Ölçülemeyen şey yönetilemez.


Tesiste elektrik, su, yakıt, sıcak su, buhar ve basınç gibi enerjileri kullanarak çalışan cihazların ve birimlerin tüketim miktarlarını izlemek, enerji tüketimini etkileyen faktörleri ortaya çıkarmayı ve sağlanan iyileştirmelerin etkisini tespit etmeyi sağlar. Enerji izleme aşağıdaki maddelerde tüketiciye yarar sağlar:


1. Aşırı enerji tüketimini/üretimini saptayabilmek ve nedenini belirleyebilmek


2. Tüketimin/Üretimin beklenenden daha yüksek veya daha düşük olduğu durumları tespit edebilmek


3. Gereksiz/boşa enerji harcanan alanları teşhis edebilmek


4. Enerji tüketim/üretim eğilimlerini günlük, haftalık, mevsimsel veya operasyonel kapsamda görselleştirebilmek


5. Enerji yönetim programları için performans hedefleri geliştirebilmek


6. İşletmede gerçekleştirilecek değişiklikleri planlarken gelecekteki enerji kullanımını ve maliyetleri belirleyebilmek


7. Yapılan değişimlerin enerji verimliliğini nasıl etkilediğini gözlemleyebilmek


bottom of page