top of page

Araçtan Şebekeye (V2G)

Günümüzde elektrikli araç sayısındaki artış şebeke dengelemesi için gerçek bir fırsat yaratıyor. Bu fırsat, Araçtan Şebekeye (V2G) çözümleri ile yönetilerek elektrik sisteminin dengelenmesine ve yerel ekosistemlerin yönetilmesine yardımcı olmak için kullanılabilir.


Araçtan Şebekeye, plug-in Elektrikli araçların (EV) talep tarafı hizmetlerini gerçekleştirmek için şebekeye elektriği geri ileterek veya şarj oranlarını kısarak enerji şebekesiyle ilişkide olduğu bir sistemdir.


Araçtan Şebekeye sistemi, sahip olduğu depolama yeteneği ile elektrikli araçların yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği depolanmasını veya deşarj edilmesini sağlayabilir. Bu nedenle bu sistem, çok sayıda yenilenebilir enerji kaynağının entegre edilmesi için gerekli esnekliği sağlar. Ancak bu gelişmeler için aynı zamanda güçlendirme çalışmalarının da yapılması gereklidir. Zira Araçtan Şebekeye sistemi elektrik tüketiminde genel bir artışa neden olacaktır ve ülkeler bu artış için hazırlıklı olmalıdır.


Elektrikli Araçlara Olan İhtiyaç

Ülkeler düşük karbon stratejisi sürdürmekte ve sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedeflemektedir. Ulaşım sektörünün ülkelerin enerji tüketiminde yüksek paya sahip olduğu düşünüldüğünde, bu alanın enerji dönüşümü ve verimlilik ile desteklenmesi gerekliliği kaçınılmaz olmaktadır. Zira IEA tarafından yayınlanan Tracking Transport 2020 raporuna göre, doğrudan CO2 emisyonlarının %24'ünden ulaşım sektörü sorumludur ve karayolu taşıtları ulaşım CO2 emisyonlarının yaklaşık dörtte üçünü oluşturmaktadır. Bu nedenle ülkeler elektrikli araçların kullanımını şiddetle teşvik etmektedir.


Bugün karayolu taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak için öngörülen ana çözüm elektrikli araçlar olmakta. Elektrikli araçların atmaya devam edecek sayıları ise fırsatları beraberinde getiriyor. Bu bağlamda, bu makale elektrikli şarj sistemleri yöneticileri ve sahipleri için hazırlandı. Amacı, elektrikli araçların hızla artan varlığıyla bağlantılı zorlukları tanımlamaktır. Uzmanımız Jean-Charles Bollotte, bu tür bir altyapının akıllı yönetilmesinin nasıl fırsatlar sunduğunu açıklıyor.


Kuruluşunuzu ilgilendirecek Araçtan Şebekeye (V2G) seçenekleri üzerinde bir çalışma gerçekleştirmek istiyorsanız, ekibimizle iletişime geçebilir ve projenizde destek alabilirsiniz.


1- Elektrikli Araçların Gelişimi ile İlgili En Büyük Zorluk:

Varlıkları ve Şarj Yönetimini Mevcut Sistemde Etkin Bir Şekilde Bir Araya Getirmek

Elektrikli araçların şarj birimi kontrol sistemine ek olarak, bu şarj birimi kontrol sistemleri ile içinde bulundukları yakın çevre arasındaki olası sinerjileri analiz etmek ve tanımlamak önemlidir. Yerel öz tüketim sistemleri ve hatta akıllı bina yönetim sistemleri ile şarj birimleri kontrol sistemleri kolaylıkla ilişki kurabilirler.


Bu ilişkiyi gösteren bir örnek: Süpermarket

Bir süpermarket için elektrikli araç şarj sistemlerinin çevre ile ilişki kurmasındaki zorluk, aşağıdaki iki eylemi bir araya getirmektir:


Yeni elektrikli araç şarj sisteminin mevcut sistemler ile birleştirilmesi: Öztüketim birimleri, klimalar, soğutma sistemleri mevcut sistemlere örnek gösterilebilir ve şarj sistemi ile entegre edilebilir.

Tedarik sözleşmesine bağlı olarak doğru ücretlendirmenin yapılması: Bu konuda, çeşitli seçenekler halihazırda mümkündür. Şu an basit veya dinamik tarife seçimi yapılabilir. Gelecekte ise Talep Tarafı Katılımı ile şebeke dengeleme hizmeti verilebilir.


Tüm bu teknik seçeneklerde müşteri isteklerinin göz önünde bulundurulması önemlidir. Elektrikli aracın sahibi, aracını nasıl şarj edeceğine kendi karar vermelidir. Müşteri şarj yönetiminden etkilenmemelidir: Arabasını süpermarket altyapısı ile şarj etmek zorundaysa, aracın şarj seviyesi alandan ayrılırken beklentileri karşılamalıdır. Örneğin, alandan ayrılırken var olan var olan şarj seviyesi, alana geldiğinde var olan şarj seviyesinden daha düşük olmamalıdır. Talep Tarafı Katılımı operasyonlarında bu sorun yaşanabilir ve önüne geçilmelidir. Müşteri bunu bir rahatsızlık değil, bir kazanç olarak görmelidir.


2- Araçtan Şebekeye (V2G) ve Çözümleri

Şarj birimleri, hızlı şarj imkanı ile birlikte elektrik araçların “akıllı” bir şekilde şarj edilmesini mümkün kılan “çift yönlü” şarj özelliği sunmaktadırlar.


Örneğin, bir süpermarketin ya da alışveriş merkezinin yanında konumlanmış, güneş panelleri gibi öztüketim kaynağı olmayan bir şarj istasyonunda elektrikli araç şarjlarının çok iyi kontrol edilmesi gerekmektedir. Yaz aylarında 5 elektrikli aracın aynı anda şarj edilmesi gerekirse ve bu elektrik talebinde önemli bir yoğunluk oluşturursa, şarj istasyonu yüksek bir elektrik tüketiminden ve elektrik maliyetinden muzdarip olacaktır. Alternatif olarak bu şarj istasyonu müşteri ihtiyacı üzerinde düşük bir etkiye sahip olan araçların şarj süresini biraz uzatabilir. Bu uzatma, sistemde yoğun talep oluşmasının önüne geçecek ve tedarik sözleşmelerinin optimize edilmesine olanak sağlayacaktır.


Genel olarak elektrikli araç şarj yönetimi, şarj seviyesini istenen değer noktalarına göre ayarlayarak şebeke dengelenmesine yardımcı olmaktadır. Bazı durumlarda ise şebeke dengelemeye katılım; ortamdaki depolama sistemleri, yenilenebilir enerji üretimi vb. diğer unsurlara göre koordine edilmektedir ve elektrikli araçların şarj yönetimi ile bu unsurların doğrudan etkileşime girmesi sağlanmaktadır.


Bu etkileşim ile elektrikli araçların şarj edilmesi, akıllı bina yönetimi birleştirilebilir; artı üretimi almak için yerel üretim sistemleri ile kısmi arabirim oluşturabilir; veya yerel mikro ve akıllı şebeke sistemlerine (eko-mahalle, ada sistemi, toplu öztüketim vb.) katılabilir.


3- Mobilite Operatörlerinin V2G Geliştirilmesinde Karşılaştığı Zorluklar

Elektrikli araç yönetimiyle ilgili temel gereksinimlerin yanı sıra optimizasyondaki ana sorunlar şunlar olacaktır:


-Müşteri tarafından verilecek sınırlamaların dikkate alınması (istenen şarj süresi ve seviyesi vb.)

-Elektrik piyasasına erişim (dengeleme mekanizması, rezerv mekanizması, toptan satış piyasası)

-Farklı değer biçme seçenekleri arasında takas optimizasyonu becerileri kazanılması

-Elektrikli araçların şarjını harici kısıtlamalara göre modüle edebilmek için teknik kapasite


Elektrik piyasalarında enerji kapasitelerinin değerlendirilmesindeki en büyük zorluk, sunulan taahhütlerin güvenilirliğidir. Güvenilirliğe uyulmaması doğrudan ve dolaylı finansal sonuçlara yol açacaktır. Bu nedenle yerel regülasyondaki kısıtlamalara ilişkin riskler en aza indirilmelidir.


Elektrik piyasalarındaki cezalara maruz kalmayı azaltmanın yollarından biri, “havuz” olarak adlandırılan kapasitelerdir. Bu kapasiteler çeşitli risk türlerinin bir araya getirilmesini ve maruz kaldığı kısıtlamaların/cezaların azaltılmasını sağlar. Bir anlamda kapasite entegrasyonudur.

2017 yılından bu yana Energy Pool olarak birçok sanayi bölgesini kesintili yükleri ile bir araya getiren “FCR Pool”u yönetmekteyiz.


Bu havuzun özeliği, müşterilerimizin sanayi kısıtlamalarını dikkate alarak gerçekleştirilmesidir. Böylece bu havuz şebeke ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili üretim süreçlerini ve programlarını etkilemez. Tıpkı sanayi bölgelerinde olduğu gibi, Araçtan Şebekeye şarj birimlerini kısıtlamaları da dikkate alarak havuza dahil edebiliriz.


Energy Pool şu anda bir ulaşım operatörü adına çalışma yapmaktadır. Bu çalışmadan elektrikli ulaşım araçlarının akıllı yük yönetimiyle bir araya getirildiğinde hangi potansiyel kazanımların elde edileceği belirlenmektedir.


4- Energy Pool’un Ulaşım Operatörleri İçin Sunduğu Çözümler ve Yarattığı Değerler

IEA Dünya Enerji Görünümü’ne göre, küresel esneklik ihtiyacı 2040 yılına kadar iki katına çıkacaktır. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda şebeke dengeleme ihtiyaçları daha büyük olacak ve ihtiyaçlar da “İletim Ağları” seviyesinden “Dağıtım Ağları” seviyesine inecektir.


Bu nedenle dağıtım ağının altyapıları, kendi esneklik mekanizmalarını uygulamaya teşvik edecek yerel enerji peak talepleri ile karşı karşıya kalacaklardır.


Bu esnekliği elektrikli şarj birimleri sahipleri/yöneticileri düzeyinde uygulayabilmek ve elektrikli araçların şarj/deşarj kapasitelerini artırmak için aşağıdaki unsurlar dikkate alınacaktır:


-Son kullanıcıların konforu ve gereksinimleri

-Yerel çevre (akıllı ve mikro şebekeler; kendi enerjini üretip tüketme; esneklik)

-Küresel çevre (havuz entegrasyonu, enerji piyasasının düzenleyici kısıtlamaları vb.)

-Önerilen ve gerçekleşen taahhütlerin güvenirliği


Tüm bu sistemlerin optimizasyonunu daha iyi anlamak için, değer zincirini bir bütün olarak düşünerek analiz etmek gerekmektedir.


Energy Pool, elektrikli araçların şarj birimleri yöneticilerine aşağıdakiler üzerinde yardımcı olabilir:


-Elektrikli aracın yük yönetiminin, çevrelerinin (yerel güç üretim çözümlerinin uygulanması; yerel esneklik analizi…) ve müşteri konforunun ilgili kısıtlamalar dikkate alınarak esnekliklerinin geliştirilmesi ve optimizasyonu üzerinde küresel bir enerji analizi

-Teklif edilen eylem planının uygulanmasında destek verilmesi. Yapılması gereken ilk unsurlardan olan TSO ile kapasite sertifikasyonundan proje koordinasyonu gerçekleştirilmesi; müşterileri rahatsız etmeden bu kapasitelerin (çevrede tanımlanan tüm esnekliklerle birlikte) 7/24 yönetilmesine yardım.

Comments


bottom of page