top of page

Akıllı Şebekenin Özellikleri

Akıllı Şebeke, akıllı izleme, kontrol, iletişim ve kendi kendini iyileştirme teknolojileriyle birlikte inovatif ürün ve hizmetleri kullanır. Akıllı Şebekenin aşağıdaki özellikleri taşıması önerilmektedir:


Tüketicinin Piyasaya Katılımı (Talep Tarafı Yönetimi ve Talep Tarafı Katılımı) ve Enerji Verimliliği

Akıllı Şebeke, tüketicilerin enerji operasyonlarını optimize etmede rol oynamasına izin verir ve tüketicilere enerji tüketimleri ile ilgili daha fazla bilgi ve tedarik seçeneği sunar. Akıllı sayaçların, akıllı cihazların, yüklerin, küçük/yerinde enerji üretiminin ve elektrikli depolamanın (elektrikli araçlar) entegrasyonu ile tüketicilere enerji kullanımları ve enerji fiyatları ile ilgili bilgi sağlayarak talep tarafı yönetimi ve talep tarafı katılımı uygulamalarının hayata geçirilmesini mümkün kılar. Bu sayede enerji sistemindeki kısıtlamaların üstesinden gelebilmek ve pik elektrik talebi zamanlarını yönetebilmek için tüketiciler de bir şebeke esneklik unsuru haline gelir ve şebeke dengelemesine yardımcı olurlar. Talep Tarafı Yönetimi ve Talep Tarafı Katılımı uygulamaları ile tüketicilere, tüketim davranışlarını değiştirmeleri için bilgi ve teşvik ödemeleri yapılır.


Yenilenebilir Enerji, Dağıtık Enerji Üretimi Entegrasyonu ve Sürdürülebilirlik

Akıllı Şebeke her türden ve her kapasiteden enerji üretim teknolojilerinin bağlantısını ve operasyonel işlemlerini kolaylaştırır; kesintili arz sunan yenilenebilir üretim kaynakları ve depolama unsurları ile uyum içinde çalışır. Tüm yenilenebilir enerji kaynaklarını, dağıtık üretimi, evsel mikro enerji üretimlerini ve depolama unsurlarını bünyesinde barındırabilir; böylece elektrik tedarik sisteminin çevreye zararlı etkilerini önemli ölçüde azaltır. “Tak ve çalıştır” işlevine benzer, basitleştirilmiş ara bağlantı elemanlarına sahiptir.


Şebeke Esnekliği

Akıllı Şebeke, yenilenebilir enerji üretiminin sisteme getirdiği değişkenlik ve belirsizlikle başa çıkmak, yenilenebilir enerjinin neden olduğu enerji kısıtlamasını önlemek ve tüketicilere her zaman istenen enerjiyi güvenilir bir şekilde sağlamak için sistem esnekliği sağlayan tüm unsurları bünyesinde barındırır. Puant yükleri ve net puant yükleri karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Arz-talep dengesini kurabilir ve yük değişimlerine hızlıca cevap verebilir. Yüksek yenilenebilir enerji üretimi ya da yüksek talep düşük arz durumlarında dengeleme hizmetini yerine getirebilmek için yeterli depolama kapasitesine sahiptir. Arz sıkıntısı ya da yüksek talep zamanlarına yanıt verebilmek için talep tarafı kaynaklarını kontrol edebilir. Yan hizmetlerin her zaman yeterli bir şekilde tedarik edilmesini sağlayarak enerji sisteminin dengesini bozabilecek olası olayları hafifletme yeteneğine sahiptir.


Üretim Kaynaklarının Verimli Kullanılması

Akıllı Şebeke, dağıtım sisteminin gücü yeniden yönlendirme ve bağımsız çalışma gibi özelliklerle donatılmıştır ve etkin varlık yönetimi ile varlıkları optimize edebilir ve verimli bir şekilde işletebilir. Bu verimli işletme, ihtiyaç duyulan varlığın belirlenmesine ve hangi zamanlarda gerekli olduklarının tespiti ile varlıkların kullanılmasını içerir. Gereksiz üretimi ve üretim kayıplarını ortadan kaldırır.


Olağanüstü Durumlarda Şebeke Güvenliği

Akıllı Şebeke; afet, fiziksel ya da siber saldırı gibi olağanüstü durumlarda esnek bir şekilde çalışır ve enerji tedarikinde arızaları tespit edip hızlı bir şekilde yanıt vererek ve kendi kendini onararak gelişmiş güvenirlik ve güvenlik seviyesi sunar. Güç aktarım yeteneği sayesinde arz güvenliğini güçlendirir.


Güç Kalitesi

Akıllı Şebeke, dijitalleşme ile zenginleşmiş ve çeşitlenmiş hassas ekipmanlara uyum sağlamak için gerekli güç kalitesini bünyesinde barındırır.


Enerji Piyasasının Serbestleşmesi ve Sektörün Piyasa Merkezli Hale Gelmesi

Akıllı Şebeke; iletim hatlarının artırılması, arz ve talep dengesinin kurulması ve yan hizmet yükümlülükleri gibi enerji piyasasının tüm unsurlarını destekleyerek enerji piyasası katılımını artırır ve enerji serbestleşmesini destekler. Enerjinin serbestleşmesi ile enerji fiyat voltalitesinin minimuma inmesini sağlar ve piyasa fiyatlarının tahmin edilebilir/güven veren şekilde stabil hale gelmesini destekler.

Comments


bottom of page