top of page

Şebekeleri Ne ''Akıllı'' Yapar?


Birbiri ile her an iletişim halinde olan, veri alımı, veri paylaşımı ve veriyi toplayıp, saklayabilen cihazlarla ile kurulan sistemler akıllı sistemlerdir.

Şebekeleri akıllı bir sistem haline getirebilmek için, şebeke bileşenlerinin her birinin birbiri ile iletişimini sağlamak gerekir.

Günümüzde teknolojinin gelişimine bağlı olarak, enerjiye olan talep doğru orantılı olarak yükselmektedir.

Bu durum enerji üretimine yapılan yatırımı ve enerji üretiminin önemini de bir üst seviyeye çıkarmaktadır. Enerji üretiminde gerçekleşen gelişimler ve yüksek enerji talebi, enerjinin taşınması ve iletilmesi konusunda da yenilikçi ve teknolojik olmayı gerektirmektedir. Günümüz şebekeleri; artan enerji talebine cevap vermeye çalışan ve bir büyüme içinde olan enerji üretim sektörüne ayak uydurmak zorundadır. Şebekeler her daim yeni eklenebilecek üretim santrallerine karşı hazırlıklı bir durumda olmalıdır.Bu durum şebekelerin daha esnek ve daha güvenilir bir durumda olmasını gerektirmektedir.

Daha güvenli şebekelerin oluşumu için akıllı şebekelerin varlığı büyük önem taşımaktadır. Ayrıca şebekelerin akıllı olması, yapılacak olan analizlerin doğruluk payını arttırır ve bu sayede taşınacak gücün kalitesi artar ve devamlılığı sağlanmış olur.

Basitçe Akıllı Şebekelerin nasıl akıllı olduklarını açıklamak gerekirse;

Şebekelerde bulunan birimlerin, örneğin sayaçlar, üretim santralleri ya da istasyonların birbiri ile her an iletişimde olması gerekmektedir. İletişimden kasıt veri toplama, paylaşma ve depolamadan geçmektedir.

Birbirine entegre çalışan bu birimler, birbirleri ile konuşabilmekte ve sistemi akıllı kılmaktadır. Böylelikle sistem daha net bir şekilde takip edilebilmekte ve daha doğru analizler ile güvenli bir hal almaktadır.

Sistemin nasıl güvenli bir hal aldığını örneklendirecek olursak basit bir kesintiyi ele aldığımızda, eski (akıllı olmayan) şebekelerde, kesinti bildirimi yapılır ve ondan sonra kesintiye neden olan sorun bulunup müdahale edilir ama akıllı şebekelerde, kesintiyi tedarikçi şirket anında görür, uzaktan sorunlu alana müdahale eder ya da hattı farklı bir yoldan besler.

Ayrıca akıllı şebekeler, sisteme ilave edilecek enerji kaynaklarına hazır bir altyapıda bulunur.

Dünya’da ve Türkiye’de akıllı şebekeye geçiş çalışmaları hızlanarak devam etmektedir.

Kaynaklar: https://www.smartgrid.gov/the_smart_grid/smart_grid.html

http://smartgrid.ieee.org

http://komhedos.com

Comments


bottom of page