top of page

COVID-19'un Elektrik Enerjisi Sektörüne Olası Etkileri

COVID19'un elektrik enerjisi sektörü üzerinde kısa dönemde gerçekleştirdiği etkilerin analizi ile gelecekte yol açabileceği sorunları özetledik. Görünüşe göre sektör paydaşlarının daha çok işbirliğine ihtiyacı olacak. Yenilenebilir enerji yatırımlarının kötü etkileneceği düşünülüyor ancak iyi haber şu ki bu yalnızca kısa dönem için geçerli olacaktır. Tüketicilerin operasyonlarını durdurdukça oluşacak elektrik talebindeki düşüş yenilenebilir enerji kaynaklarına yardımcı olabilir. Çünkü gelirler düştükçe, fosil yakıtla beslenen enerji santrallerinden ziyade daha uygun fiyata elektrik üreten rüzgar ve güneş santrallerinden daha fazla yararlanmak istenecektir. Bu sayede yenilenebilir enerjinin avantajlarının güçlü bir şekilde deneyimleneceği bir dönem gelmektedir diyebiliriz. Gelecekte ise yenilenebilir enerji inşalarının diğer enerji santral inşalarına göre daha hızlı olması, finansal çekiciliklerini artıracaktır.bottom of page