top of page

Elektrik Piyasasında Açık Pozisyon RiskiDiğer ticaret alanlarında da olduğu gibi elektrik ticaretinde de en önemli risklerden biri Açık Pozisyon’dur. Açık pozisyonun miktarı şirketi kar/zarar oluşumunda riske maruz bırakırken; açık pozisyonun başa baş maliyet noktası ve fiyat riski ise kar/zarar seviyesini belirlemede ana rol oynarlar. Bir diğer değişle, eğer bir şirket stratejik ve operasyonel kararlarında açık pozisyonunu sıfır yapacak şekilde faaliyet gösteriyor ise fiyat riski nasıl gerçekleşir ise gerçekleşsin kar/zarar ortaya çıkmayacaktır. Tabi ki risk almadan faaliyet gösterilemeyecektir, ancak risk de her şirketin kendi risk alma kabiliyetine (iştahına göre değil!) göre alınmalıdır.

Elektrik piyasası özelinde duruma bakacak olursak; aşağıdaki sebep-sonuç ilişkisi grafiği ile Açık Pozisyon Kar/Zarar oluşumundaki faktörler ortaya konmaktadır. Bu grafikte fiyat oluşumunun detaylarına girilmemiş, daha çok açık pozisyon miktarına ve maliyetine odaklanılmıştır. Sarı ile işaretli faktörler üzerinde şirketin kontrolü daha az olmakla birlikte, turuncu ile işaretli faktörler için ise şirketin kabiliyetleri doğrultusunda aksiyonlar alınabilir. Şirketin portföy satış ve hedge stratejisi ve buna ek olarak tüketicilerinin dengesizlikleri, açık pozisyon oluşumunda en önemli faktörlerdir. Bunların daha iyi yönetimi için şirket elinden geleni yapmalıdır.


Comments


bottom of page