top of page

Türkiye Elektrik Piyasası ve Yönetimi

Her gün yeni değişimler yaşanan elektrik piyasasında yer alan enerji üreticilerinin ve tüketicilerinin başarılı bir şekilde elektrik alabilmeleri/satabilmeleri ve maliyetlerini minimumda tutabilmeleri için aşmaları gereken birçok zorluk bulunmaktadır.


Bu zorluklar arasında günün her saati piyasa işlemlerinin yapılması, piyasa hareketlerine duyarlı olunması, geçmiş verileri analiz edebilme ve gelecek için öngörüde bulunabilme yeteneğine sahip olunması, piyasada tecrübe kazanmış güçlü bir ekip oluşturulması ve akıllı uygulamalar kullanarak karmaşık işlemlerde yardım alınması gibi başlıklar sıralanabilir.


2015 yılından bu yana elektrik üreticilerine ve elektrik tüketicilerine 7/24 piyasa operasyonu ve dengesizlik yönetimi hizmeti sunan Energy Pool olarak önceliğimiz, Türkiye elektrik piyasasında yer alan piyasa katılımcılarına bu zorluklar hususunda güçlü bir destek sunmaktır.


Hedefimizi kazan-kazan sonuçları sağlayan ortaklıklar yaratarak, müşterilerimizin elektrik piyasa operasyonlarını optimize ederek ve operasyonel işlemlerinin en kârlı şekilde yönetilmesini sağlayarak gerçekleştiriyoruz:


· 7/24 Operasyon: Tüm piyasa katılımcılarının gerçekleştirilmesi zorunlu tüm işlemlerinin ve dengesizliklerinin teknolojik uygulamalarımız ile uçtan uca yönetilmesini sağlıyoruz.


· Ekip: 7/24 ekran başında olan operatörlerimiz ile sizi deneyimli ekip kurma maliyetinden kurtarıyoruz. Fiyat oynaklığının bulunduğu piyasalarda tahminlerimiz ve kontrollü işlemlerimiz ile daha fazla kazandırıyoruz.


· Danışmanlık: Geliştirdiğimiz uygulamalar aracılığıyla müşteriye özel raporlar oluşturuyor, enerji üretim/tedarik planlama ve enerji risk yönetimi ile ilgili stratejik konularda danışmanlık sunuyoruz.


Bize 0212 912 19 80 no’lu telefondan ulaşabilir ya da info@energy-pool.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıda bulunan başlıkları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Piyasa İşlemleri ve Dengesizlik Yönetimi Hizmeti

Energy Pool Elektrik Piyasa İşlemleri Yönetimi aşağıdaki hizmetleri kapsar. Santral/tesisinizin ihtiyacına göre planlanır:


 • · Enerji izleme altyapısının kurulması

 • · Enerjinin izlenmesi

 • · EPİAŞ İkili Anlaşma bildirimleri

 • · EPİAŞ Gün Öncesi Piyasası işlemleri

 • · EPİAŞ Gün İçi Piyasası işlemleri

 • · TEİAŞ Dengeleme Güç Piyasası işlemleri

 • · Teminat yönetimi

 • · EPİAŞ Uzlaştırma yönetimi

 • · Raporlama hizmetleri


Energy Pool Dengesizlik Yönetimi aşağıdaki hizmetleri kapsar. Santral/tesisinizin ihtiyacına göre planlanır:


 • · Enerji izleme altyapısının kurulması

 • · Enerjinin izlenmesi

 • · Yenilenebilir Üretim Santralleri için Tahmin Yönetimi

 • · Tüketiciler için Enerji Planlaması

 • · 7/24 yük izleme

 • · EPİAŞ Gün İçi Piyasası işlemleri

 • · TEİAŞ Dengeleme Güç Piyasası işlemleri

 • · EPİAŞ bildirimleri

 • · EPİAŞ Uzlaştırma yönetimi

 • · Raporlama hizmetleri


Enerji İzleme Altyapısı Kurulması ve Enerjinin İzlenmesi: Santral üretimini ya da işletme tüketimini anlık olarak takip edecek sistemi kurulması, sağlıklı işlemesinin takip edilmesi ve anlık üretimin/tüketimin Energy Pool Müşteri Portalı üzerinden anlık ve canlı bir şekilde müşterinin kullanımına tesis edilmesi hizmetidir.


Yenilenebilir Üretim Santralleri için Tahmin Yönetimi: Yenilenebilir enerji üreticilerinin beklenilen enerji üretimine yönelik aksiyonların alınması, hesap tutarlılığının sağlanması ve anlık hava durumu değişikliklerine göre yönetilmesi hizmetidir.


Tüketiciler için Enerji Planlaması: Tesis yetkilileri ile sürekli iletişimde bulunarak tesis tüketimine göre enerji tüketiminin planlanması ve enerji tedariki için uzun/orta/kısa vadeli stratejiler geliştirilmesi hizmetidir. Tüketim ihtiyacına göre Gün İçi Piyasalarında işlem yapma hizmeti de verilmektedir.


7/24 Yük İzleme: Santral ya da tesis yükünün sürekli izlenerek planlanmamış değişikliklerde bildirimde bulunma ve piyasa kapsamında gerekli işlemlerin yürütülmesi hizmetidir.


İkili Anlaşma Bildirimleri: Fiyat riskinden korunmak ve finansal öngörülebilirliğini artırmak isteyen şirketlerin İkili Anlaşmalar yoluyla elektrik alım/satım işlemlerinin yerine getirilmesi hizmetidir. Energy Pool daha kârlı İkili Anlaşmalar için aracılık hizmetleri yürütür ve müşteriyi uygun satıcı/alıcı ile buluşturur. Sözleşme tipleri ve sözleşmelerde dikkat edilecek konular hakkında danışmanlık hizmeti vererek sözleşmenin güvenilirliğini sağlar.


Gün Öncesi Piyasası (GÖP) İşlemleri: Santral ya da tesis yetkilileri ile sürekli iletişimde bulunarak üretim/tüketim emre amadeliğine ve üretim/tüketim tahminlerine göre Gün Öncesi Piyasası (GÖP) teklif işlemlerinin yerine getirilmesi hizmetidir.


Gün İçi Piyasası (GİP) İşlemleri: Gün öncesi enerji piyasalarına verilen tekliflerin gerçek zamanda (takip eden gün içindeki 24 saatlik zaman diliminde) oluşan değerler ile sapması sonucu ortaya çıkan dengesizliklerinin anlık olarak izlenmesi, dengesizliklerin belirlenmesi ve bu dengesizliklerin belirlenen alarm ve bildirim esasları ile haberdar edilmesi ve 24/7 aktif olarak yönetilmesi hizmetidir.


Dengeleme Güç Piyasası (DGP) İşlemleri: Üretim tesislerinin emre amade kapasitelerinin (EAK) ve saatlik üretim değerlerini içeren kesinleşmiş günlük üretim programlarının (KGÜP), Dengeleme Güç Piyasasına ilişkin yük alma ve yük atma tekliflerinin TPYS aracılığıyla Sistem İşletmecisine bildirilmesi hizmetidir.


Teminat Yönetimi Hizmeti: Gün Öncesi Piyasası ve Gün İçi Piyasası işlemlerinden kaynaklanan teminatların yönetilebilmesi için günlük raporlama yapılması hizmetidir.


Uzlaştırma Kontrol Hizmeti: EPİAŞ tarafından bildirilen uzlaştırma sonuçları sonrası veriş-çekiş değerlerinin kontrol edilmesi ve gerekli itiraz/düzeltme başvuruların yapılması hizmetidir.


Raporlama Hizmeti: Üretim/tüketim tahmini, gerçekleşen üretim/tüketim, gerçekleşen dengesizlik, üretimden elde edilen gelir, tüketim maliyeti, dengesizlik cezası, Gün İçi Piyasası işlemleri faydası, YEKDEM gelir/gider tablosu ve buna eklenebilecek finansal ve operasyonel performans göstergelerinin gereksinimlere göre günlük ve aylık olarak raporlanması hizmetidir.

Comments


bottom of page