top of page

Düşük Maliyetler ve Daha Verimli Şebeke İçin Aktif Dengeleme Yönetimi

Türkiye’de artık kurulu gücün yarısından fazlasını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor. 2021 yılına girdiğimizde dağıtık halde bulunan ve değişken üretime sahip bu kaynakların şebekeye verimli bir şekilde entegre edilmesine olan ihtiyaç her zamankinden fazla olacak. Bu ihtiyaca cevap olarak, arz-talep dengesini korumaya yardımcı akıllı enerji çözümleri geliştiriyor ve tüm elektrik tedarik zincirinin daha verimli olmasını amaçlıyoruz.


Şebeke dengelemesi, tedarik güvenliği ve enerji verimliliği için hayati önem arz etmektedir. Ancak şebekeye eklenen yenilenebilir enerji kaynağı sayısı arttıkça, arz-talep dengesi daha az tahmin edilebilir hale gelmiştir. Yenilenebilir üretimini tahmin etmek için geleneksel metotlardan çok daha fazlasına ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum potansiyelde kullanmak istiyorsak, bu ihtiyacı karşılayacak esnek, akıllı ve verimli bir enerji şebekesini uygulamaya geçirmemiz gerekmektedir.


Yenilenebilir enerji üreticileri için daha düşük dengeleme maliyetleri

Şebeke istikrarının ve verimliliğinin korunması için elimizde iki büyük yetenek bulunmaktadır. Bu yeteneklerden biri, piyasa katılımcılarının sisteme bildirdiği üretim planlarının maksimum düzeyde doğru olmasıdır. Piyasa aktörleri, şebekenin dengeli ve verimli bir hale gelmesinde yüksek etkiye sahiptir.


Energy Pool olarak, 24x7 Dengesizlik Yönetimi hizmeti ile özellikle yenilenebilir enerji üreticilerinin dengeleme ihtiyacına karşılık veriyoruz. Tecrübeli ekibimiz ile yılın 365 günü ekran başında olarak dengesizlik cezalarında ortalama %20 düşüş sağlıyoruz. Piyasa katılımcılarının portföylerini verimli yönetim ile buluştururken şebekenin de daha verimli hale gelmesine katkıda bulunuyoruz.


Talep Tarafı Katılımı: Verimli şebeke için tüketici yüklerini kontrol etmek

Şebeke dengeleme için elimizde olan yeteneklerden ikincisi, tüketici yüklerini kontrol etmektir. Daha fazla yenilenebilir enerji ve dağıtık üretim kaynağı için elektrik şebekesi kontrol yönteminin, tüketicileri kontrol edilebileceği daha esnek bir şemaya doğru değişmesi gerekmektedir. Bu evrim, tüm elektrik tedarik zincirini değiştirecektir.


Tüketicilerin yük kaydırmalar ile elektrik maliyetlerini %3 ila %10 düşürmesi mümkündür. Dengesizlik maliyetlerinin iletim kayıpları olarak faturalandırıldığını düşündüğümüzde, bu maliyetin son kullanıcılar tarafından üstlenildiği açıktır. Daha dengeli bir şebeke, daha düşük elektrik faturalarının oluşması ile sonuçlanacaktır. Yaşanacak evrim sayesinde yalnızca tüketiciler değil, tüm sistem verimlilik elde etmektedir. Puant yük santrallerinin şebeke verimliliğini düşürmesi engellenebilecektir. Verimsiz üretim santralleri yerine talep kaynaklarının kullanılması dengeleme maliyetlerini azaltacaktır. Dengeleme için kullanılan fosil yakıtlı santrallere olan ihtiyacı düşürerek CO2 emisyonlarını azaltacaktır. Fiyatların volatilitesini azaltarak yatırımcıların yatırım kararlarını daha sağlıklı almalarını sağlayacaktır.


Yaşanacak bu evrime Talep Tarafı Katılımı adı verilmektedir. Talep Tarafı Katılımı sayesinde tüketim tesisleri, kojenerasyon tesisleri, enerji depolama sistemleri ve elektrikli araçlar sisteme entegre olabilmektedir ve enerji sistemi akıllı hale gelmektedir.


Energy Pool olarak başta Talep Tarafı Katılımı olmak üzere akıllı enerji yönetimi çözümlerinde 10 yıllık deneyime sahibiz. 6 ülkede 4 GW tüketim portföyünü yönetiyor ve karmaşık sistemler için akıllı enerji yönetimi çözümleri geliştiriyoruz. Enerji verimliliğini tek bir unsur olarak ele almak yerine, talep tarafı yönetiminin (enerji verimliliği ve talep tarafı katılımı) öne çıkarılması gerektiğini vurguluyoruz. Bu sayede Türkiye’deki tüketicileri ekstra gelir ile buluşturarak enerji verimliliğine ve elektrifikasyona teşvik edebiliriz. Enerji sisteminin güvenliğini artırabilir, dengeleme maliyetlerini minimuma indirebilir ve yenilenebilir enerji entegrasyonunu artırabiliriz.

Comments


bottom of page