top of page

Dengesizlik Maliyeti

Dengesizlik maliyetleri, gerçek üretimin/tüketimin planlanan üretimden/ tüketimden farklı olması durumunda oluşmaktadır. Portföylerin Aktif Dengesizlik Yönetimi ile her an yönetilerek daha dengeli bir hale gelmesi mümkündür.bottom of page