top of page

7. Türkiye Enerji Zirvesi Gerçekleşti


Enerji dünyası’nın tüm paydaşlarının en üst düzeyde temsil edildikleri 7. Türkiye Enerji Zirvesi Enerji Bakanımız Sayın Berat ALBAYRAK’ın da katılımıyla bu yıl Adana’da yapıldı. Energy Pool Turkey CEO’su Alper UĞURAL Talep Katılımı konulu özel oturumunda konuşmacıydı. Habere git.

Enerji dünyası’nın tüm paydaşlarının en üst düzeyde temsil edildikleri 7. Türkiye Enerji Zirvesi Enerji Bakanımız Sayın Berat ALBAYRAK’ın da katılımıyla bu yıl Adana’da yapıldı. Ayrıca EPDK Başkanı Sayın Mustafa YILMAZ, Enerji Bakanlığı Müsteşar’ı Sayın Fatih DÖNMEZ ve diğer değerli bürokratların yanısıra sektördeki en büyük şirketlerin yöneticileri de konuşmacı olarak yerlerini aldılar.

Katılımın bu kadar yüksek seviyede olması, ülke gündemindeki enerji sektörü ile ilgili en önemli konuların ele alınmasını sağladı. YEKDEM, Yerli Kaynak Teşvikleri ve Talep Katılımı öne çıkan konular arasındaydı.

Talep Katılımı ile ilgili yapılan geniş katılımlı oturumun konuşmacısı olan Energy Pool Turkey CEO’su Alper Uğural, Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı bir ülke için Talep Katılımı’nın hem ekonomik olarak hem de arz güvenliği için ne kadar önemli olduğunu birkez daha hatırlattı.

Özel oturumda, yönetmelik çalışmaları tamamlanan ve ülkemizde bu sene hizmete girecek olan Talep Katılımı mekanizmasının doğru fiyatlandırılmasının sistemin ayağa kalkması için en önemli etken olduğunun altı çizildi. Gelişmiş ülkelerde 10 dan fazla TK mekanizmaları’nın spot piyasalara da dahil olduğu belirtilirken başlayacak olan ilk mekanizmanın diğer TK mekanizmalarının önünü açacağı belirtildi.


bottom of page